دانلود آهنگ جدید گروه ایهام جانا به همراه متن آهنگ

دانلود آهنگ جدید گروه ایهام جانا به همراه متن آهنگ

دانلود آهنگ جدید گروه ایهام جانا

 

متن آهنگ

سوختم چه آتشی نگاه تو دارد آخر دلم دل تورا به دست آرد
بی تو کویر خشک و خالیم مرا ببین چه حالیم باران تو اگر نبارد
جانا دلم ربوده ای فریبانه به انتظار تو غریبانه نشسته ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا به غم نشانده ای دل مارا بیا و دریاب من تنها را که خسته ام از این زمانه

فریاد مرا تو برده ای دگر از یاد شکسته ام من هرچه بادا باد رها چو برگ خسته در باد
جانم تویی چو زلف تو پریشانم خزان منم که غرق بارانم بیا دگر نمیتوانم
جانا دلم ربوده ای فریبانه به انتظار تو غریبانه نشسته ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا به غم نشانده ای دل مارا بیا و دریاب من تنها را که خسته ام از این زمانه
جانا دلم ربوده ای فریبانه به انتظار تو غریبانه نشسته ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا به غم نشانده ای دل مارا بیا و دریاب من تنها را که خسته ام از این زمانه

 

دانلود آهنگ جدید گروه ایهام جانا

 


منبع این نوشته : منبع
آهنگ ,خسته ,دلبرانهجانا ,ببینم ,نشانده ,دریاب ,ایهام جانا ,غریبانه نشسته ,گروه ایهام ,جدید گروه ,آهنگ جدید